Anal Hastalıklar ppt, Anal Fissür, Perianal abse, Perianal Fistüller, Hemoroidal, Anal Bölge Malign Tümörleri

ANAL HASTALIKLAR SUNUM

Sunuda bulunan bir kısım;

Kalın barsağın son bölümü olan rektum sakral vertebra hizasından başlar ve anüste son bulur.

Sigmoid kolondan farklı olarak haustrası, tenyası ve apendises epiploikaları yoktur.

Üst 1/ 3 bölümü anterior ve lateralde periton ile kaplı iken , orta 1/ 3 lük bölüm sadece anteriordan kaplıdır. Distal ise tamamen peritonsuzdur.

Cerrahi ana kanal, anorektal halkada başlar ve anal kenarda (verge) sona erer.
Ortalama 4 cm uzunluktadır.

Kalın barsağın sirküler kasları kalınlaşarak aşağı doğru ilerler ve internal sfinkteri oluşturur.

Eksternal sfinkter ise çizgili kas yapısındadır ve subkutan, süperfisial ve derin kısımları olmak üzere üç kısımdan oluşur.

Puborektalis kası eksternal sfinkterin derin kısmı ile birleşir.

Puborektalis , eksternal sfinkterin derin kısmı, longitüdinal kas ve internal sfinkterin üst kısmı palpabl ‘ anorektal halka’ yı oluşturur.

Cerrahi anal kanalın bitiş yeri ise anoderm ile perianal derinin birleşim yeri olan anal kenardır(Anal verge).

Cerrahi anal kanal üstte mukoza ile altta ise modifiye bir deri olan anoderm ile kaplıdır.
Anoderm özel bir tip epitel ile kaplı olup bu alanda kıl kökleri ve ter bezleri yoktur ancak sinir uçlarından çok zengin bir bölgedir.

Anal kriptalar anodermin üst kısmındadır.
Anal kriptaların hizasındaki çizgi ise dentat veya pektinat çizgi olarak adlandırılır.
Kolorektumun kolumnar epiteli distalde 0.5- 1 cm bir geçiş zonu sonrası , dentat çizgiden itibaren çok katlı yassı epitel olarak devam eder.

Dentat çizgi cerrahlar için çok önemlidir , bu kesimin üstünün epiteli otonom sinir sistemi tarafından innerve edilirken ağrıya duyarsız iken bu çizginin altı spinal sinirler tarafından innerve edilir ve ağrıya duyarlıdır.

Anal bezler çok katlı mukus salgılayan kolumnar epitel ve skuamöz epitel ile örtülüdür.
Anüs çevresinde 6- 10 anal bez ve her bezin dentat çizgiye açılan bir kripti bulunur.
Bu bezlerde oluşan infeksiyon perianal abse ve fistülün en sık nedenidir.

Rektum ve Anal Kanalın Arteriel Dolaşımı;
Süperior rektal (hemoroidal) arter, inferior mezenterik arterin devamıdır ve rektumun arkasında ilerlerken ikiye ayrılarak rektum ve anal kanalın üst kesimini besler.

Orta rektal (hemoroidal) arter ise her iki tarafta internal iliak arterden çıkarak rektumun alt kesimine lateralden ulaşır ve süperior rektal arter ile anastomoz yapar.

İnferior rektal (hemoroidal) arterler her iki tarafta internal pudental arterden çıkarak dentat çizgi distalini kanlandırır.

Süperior ve inferior rektal arterler arasında anastomoz görülmemiştir.
Orta sakral arter ise aort bifurkasyonundan çıkarak rektumun alt arka bölümüne çok küçük dallar verir.

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Sunuda geçen kelime ve konular: anal hastalıklar, makat hastalıkları , anüs hastalığı , Lenfatik drenajı , ANAL FİSSÜR NEDİR , Anal fissür tedavisi , PERİANAL ABSELER , perianal apse tedavisi , periprostatik abse , hidradenitis süpürativa , enfekte sebase kist , bartolin bezleri absesi , PERİANAL FİSTÜLLER , perianal fistül tedavisi , fistül nedir , HEMOROiDAL HASTALIK , hemoroid tedavisi , PERİANAL CROHN HASTALIĞI , crohn hastalığı tanı ve tedavisi , ANAL BÖLGE MALİGN TÜMÖRLERİ , Epidermoid karsinoma , Skuamöz, bazaloid, klokajenik , tranzisyonel hücreli karsinom , Malign melanoma , Adenokarsinoma , mezenterik lenf nodu metastazı , Anal kenar tümörleri , Bowen hastalığı , Paget hastalığı , Lökoplaki

Anal Hastalıklar Adlı Sunumu İndir Alternatif İndirme

Anal Hastalıklar ppt, Anal Fissür, Perianal abse, Perianal Fistüller, Hemoroidal, Anal Bölge Malign Tümörleri Kategoriler: Genel Anal Hastalıklar ppt, Anal Fissür, Perianal abse, Perianal Fistüller, Hemoroidal, Anal Bölge Malign Tümörleri  Etiketler: , , ,

Cilt Bakımı | Cilt Maskeleri | Bitkisel Cilt Maskeleri ve Kürleri RSS 2.0 feed beslemesinden takip edebilirsiniz.
Yorum Yap

XHTML: Kullanılabilir kodlar : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Home