Aşılar sunum, slayt, ppt

AŞILAR (SUNUM) (SLAYT)

Sunuda bulunan bir kısım;

Bağışıklamanın Hedefleri:
Uzun vadede hastalığın dünya yüzünden silinmesi. Kısa vadede kişiler veya gruplarda hastalıkların ortaya çıkmasını önlenmesi.

Hedef Grupları:
Bebekler
Çocuklar
Adölesanlar
Erişkinler

Hastaların ve Ebeveynlerin Bilgilendirilmesi:

1) Aşı kayıtları
– Aşı üreticisi, seri no, uygulama tarihi
– Aşıyı yapan sağlık görevlisinin adı, adresi
– Aşı Bilgilendirme Broşürü baskı ve verilme tarihi
– Uygulama yeri (İM, İV, SC, PO)
– Son kullanma tarihi

2) Riskin Bildirilmesi

Aktif Bağışıklama: Bir insanda bir insanda gelecekte doğal olarak karşılaşılabilecek hastalık etkenlerine karşı immünolojik savunmanın geliştirilmesi

Bu immunolojik cevap ile (antitoksin, anti-invazif veya nötralizan aktivite, v.b.) hümoral ve hücresel immünite oluşturulur.

Aktif Bağışıklama: Doğal enfeksiyonu taklit eden, ancak uygulandığı kişi açısından hiç risk getirmeyen ya da çok az riskli olan bir bağışıklık yanıtını oluşturmak üzere, bir mikroorganizmanın tümünün ya da bir bölümünün ya da mikroorganizmanın değiştirilmiş bir ürününün (toksoid, saflaştırılmış ya da gen mühendisliğiyle üretilen bir antijen) uygulanmasıdır.

Pasif Bağışıklama: Hastalık etkenine maruz kalmış kişilere, önceden hazırlanmış insan veya hayvan antikorlarının verilmesi

Bağışıklık oluşturan bazı maddeler bir hastalığa karşı yaşam boyu koruma sağlayabilirken bazıları kısmi koruma sağlar; bazı aşıların da düzenli olarak yeniden uygulanmasına gerek vardır.

Canlı aşılar (zayıflatılmış, atenüe)
Ölü aşılar (inaktif)

Cilt Bakımı

Bağışıklayıcı Antijenler:

Aktif Bağışıklayıcı Antijenler

Süspansiyon Sıvısı
– Steril sıvı
– Doku kültürü sıvısı (yumurta antijenleri, v.b)

Koruyucu, stabize ediciler ve antibiyotikler
– Tiemersol; Neomycin, Streptomycin

Adjuvanlar
– Aliminyum tuzu

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Prof. Dr. Emre Alhan

Sunuda geçen kelime ve konular: Aşıların Taşınması ve Depolanması ppt , Aşıların Taşınması ve Depolanmasında Alınması Gereken Önlemler , Aşılama Yerleri , Aşı Takvimi , Sağlık Bakanlığı Aşı Takvimi , Aşı Ürünlerinin Birbirinin Yerine Kullanılması , Çok sayıda Aşının aynı anda Yapılması , Atlanmış Aşı Uygulamaları , Kısa süre önce İmmünglobülin uygulanmış Kişiler ?, Aşı Güvenirliliği ve Kontrendikasyonlar , Prematürelerin Aşılanması , İmmünsüpresyonda Aşılama , BCG Aşısı , Difteri Aşısı , Boğmaca Aşısı , Tam Hücre Boğmaca Aşısısından Sonra Görülen Yan Etkiler , Tetanoz Aşısı , Tetanoz Aşısına Karşı Oluşan Reaksiyonlar , Yaralanmalarda Tetanoz Aşısı ve Tetanoz İmmünglobulin uygulaması , Poliomiyelit Aşıları , Kızamık Aşısı , Kızamıkçık Aşısı , Kızamık (MMR) Aşısı Endikasyonları , Kabakulak Aşısı , 2. Doz Kızamık Aşısı , KKK Aşısı Yan Etkileri , PPD ve MMR aşısı , Hepatit B Aşısı , Rekombinant Hepatit B Aşılaması ile En Sık Karşılaşılan Yan Etkiler , Haemophilus influenzae tip b , H. influenzae Polisakkarid Aşı
Polisakkarit Konjuge Aşılar , Konjuge Hib Aşıları , Yaşa Göre İnfluenza Aşı Dozları , İnfluenza Aşısı , Antijenik Shift , İnfluenza Virüs , Influenza A, B, and C , Hepatit A – İmmunglobülin Endikasyonları , Prevaccination Test , Hepatit A Aşısı – Korunma , Seroprevelans

Aşılar Adlı Sunumu İndir    Alternatif İndirme

Aşılar sunum, slayt, ppt Kategoriler: Genel Aşılar sunum, slayt, ppt  Etiketler: ,

Cilt Bakımı | Cilt Maskeleri | Bitkisel Cilt Maskeleri ve Kürleri RSS 2.0 feed beslemesinden takip edebilirsiniz.
Yorum Yap

XHTML: Kullanılabilir kodlar : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Home