Ciltteki benlere dikkat


Benlerinizin biçiminde bozukluk, renklerinde düzensizlik ve boyutunda büyüme gibi durumlar varsa bunları ihmal etmeyin
Benler genellikle cildimizdeki kahverengi lekeler olarak tanımlanıyor ve fark etsek de etmesek de hayatımız boyunca onlarla birlikte yaşıyoruz Son yıllarda cilt kanserlerinde görülen artış ve hekimlerin de bu konuyu daha fazla gündeme getirmesi benlere olan ilgiyi artırdı
Bazı ben oluşumları hayat boyu bir problem çıkarmazken, kanserleşme eğilimi olan farklı tip benlerden söz etmek mümkün ve bazı benlerde ‘malign melanom’ gelişebiliyor Malign melanom yüzde 70 oranında normal deriden kaynaklanırken, yüzde 30 oranında da mevcut benin zaman içinde uğradığı değişiklik sonucu ortaya çıkıyor Bu noktada, değişimleri önceden fark etmek büyük önem taşıyor Benlerin ömrü 50 yıl Çok çeşitli klinik görünümleri olabilen benlerin zaman içinde ortaya çıkan değişimlerinin insanları korkuttuğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanlarından Dr A Esra Özgüroğlu bu değişimlerin fizyolojik olduğunu, insanların kısa zaman diliminde ve hızla oluşan değişiklere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor Dr Özgüroğlu, Güneşe maruz kalındığında, ergenlikte, gebelik ve doğum kontrol haplarının kullanıldığı dönemlerde benlerde; sayı artması, büyüme, renklerde farklılaşma gibi değişimlerin olabileceğini, bunların korkulmaması gereken fizyolojik değişimler olduğunu söylüyor
Hangi benlerde malign melanom riski var?
Kanserleşme eğilimi olan benler ikiye ayrılıyor; atipik (displastik) ben ve doğumsal (konjenital) benler…
Atipik (displastik) benler: Genellikle ailesel özellik gösteren bu benlerde malign melanom riski normal benlere oranla yüksektir Bu benler normal benlerden daha büyüktür Yani boyutları 5 milimetreden fazladır Sınırları düzensizdir, ben sanal olarak katlandığında, karşılıklı gelen uçlarının simetrik olmadığı görülür Renginde düzensizlik vardır, renk homojenitesi bozulmuştur
Doğumsal (konjenital) benler: Malign melanom gelişmesinde etkili olan bir diğer ben grubunu da
konjenital benler oluşturuyor ki, bunların popülasyondaki oranı yüzde 1 civarındadır Bunlar bebek doğduğu anda vücutta olan ya da ilk 6 ayda oluşan benlerdir Konjenital benlerin riskini boyutları belirginleştirir Bu benler boyutlarına göre küçük, orta ve büyük olarak sınıflandırılır 1,5 santimden küçük olanlar küçük, 1,5-20 cm arasında olanlar orta ve 20 cm üzerinde olanlar da büyük olarak tanımlanır Büyük konjenital benlerde %6-12 oranında malign melanom riski vardır
Benin malign melanom riski tasıdıgını gösteren ABCD kuralları
A / Asyrmetry: Benin bir yarısı ile diğer yarısının biçimsel uyumsuzluğu
B / Border: Benin sınırlarının düzensiz olması
C / Color: Benin kendi içinde renk düzensizliğinin olması, homojenite olmaması
D / Diameter: Benin çapının 6 milimetreden büyük olması
Benler kontrol altında
Benlerde yaşanan değişimler, malign melanomun erken tespit edilmesini sağlıyor Bu konuda dijital dermatoskoplar oldukça önemli bir devir açtı Dermatoskop aslında bu bir deri yüzeyi mikroskopisi Pigmentli lezyonların ve benlerin tanısında kullanılıyor Dermatoskop yardımıyla pigmentli lezyonlar 30 kat büyütülerek bazı kriterler ve matematiksel analizlerle değerlendiriliyor, ben haritalaması yapılıyor Dijital dermatoskop ise bilgisayar ortamında ben haritalamalarının saklanmasına yardım ediyor Böylece yeni çıkan benler ve benlerdeki değişiklikler periyodik olarak takip ediliyor Periyodik takipler sonucunda riskli değişiklikler erken dönemde tespit edilebiliyor
Genel olarak dikkat edilmesi gerekenler
•Güneşlenirken yüksek koruma faktörlü kremler kullanılması gerekiyor
•Benlerde, boyutlarında büyüme, sınırlarında düzensizlik, renginin koyulaşması, kanama, ağrı, kaşıntı gibi değişimlere karsı dikkatli ve uyanık davranmak gerekiyor
Benlerin cerrahi olarak çıkarılması gereken durumlar
•Dermatoskopik analizlerde ve periyodik takiplerde riskli değişiklikler saptandıysa
•Saçlı deri, genital bölge gibi takibi zor lokalizasyonlardaysa
•İç çamaşırını kesen ya da sürekli kravat takılan, travmatize olan bir lokalizasyondaysa
•Sosyal olarak kişiyi olumsuz etkiliyorsa

Ciltteki benlere dikkat Kategoriler: Cilt Hastalığı Ciltteki benlere dikkat  Etiketler: , , , ,

Cilt Bakımı | Cilt Maskeleri | Bitkisel Cilt Maskeleri ve Kürleri RSS 2.0 feed beslemesinden takip edebilirsiniz. Yorum yap trackback .
Yorum Yap

XHTML: Kullanılabilir kodlar : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Home