Çocuklarda immün Sistem Bozuklukları ppt

Çocuklarda İmmün Sistem Bozuklukları Sunum

Sunuda bulunan bir kısım;

Tanım: İmmün sistemin dört komponenetinden birinde veya birkaçında yetmezlik durumudur vardır.

* Humoral immünite ( B hücreleri)
* Hücresel immünite (T hücreleri)
* Fagositer sistem (polimornükleer ve mononükleer hücreler)
* Kompleman sistemi

İmmün yetmezlikler:
* Primer
* Sekonder
Diabetes mellitus -Orak hücre anemisi
Üremi -Nefrotik sendrom
Karaciğer yetmezliği -Protein kaybeden ent
Malnutrisyon -Malinite
AİDS -Splenektomi
SLE -İlaçlar, enfeksiyonlar vs…

Epidemiyoloji-Sıklık:
* Primer immün eksiklikler 1/10000
* Hastenede yatanlar içinde sıklık % 2.3
* Ig A eksikliği 1/300-700
* Tüm immün eksiklikler içinde
– %50 humoral
– %20 kombine
– %18 fagositik
– %10 hücresel
– %1-3 kompleman

Kimlerden şüphelenmeli?
* Sık ve tekrarlayan enfeksiyonlar
* Persistan ( dirençli) enfeksiyonlar
* Alışılmıştan ağır seyirli ve komplikasyonlu
* Tekrarlayan apse
* Bir yaşından sonra persistan monilia
* Avirulan veya virulansı düşük mikroorganizmalar ile enfeksiyon
* Kan ve kan ürünü alımıyla oluşan reaksiyon
* Canlı aşılar ile reaksiyon
* Kardeş ölümü öyküsü
* Aile öyküsü
* Bazı immün eksikliklerde, eşlik eden bulgular (ekzema, ataksi, albinizim)

Cilt Bakımı

bulunduğunuz hırsız siteyi Burayı Tıklayarak terk edin ve açılan siteden “Sunumlar” kategorisinden bakınız.

Kimlerde immün yetmezlik düşünülür?

1- Bir yıl içerisinde 8 veya fazla yeni orta kulak enfeksiyonu
2- Bir yıl içerisinde iki veya daha fazla ciddi sinüs enfeksiyonu
3- Bir yıl içerisinde iki veya daha fazla pnömoni
4- Rekürren derin cilt veya organ absesi
5- Bir yaşından sonra ağızda veya ciltte persistan moniliyazis
6- İki veya daha fazla sepsis, osteomyelit, sellülitis veya menenjit
7- Enfeksiyon sağaltımı için intravenöz antibiyotik alımı
8- İki ay veya daha süre antibiyotik kullanımın gerekmesi
9- Yetersiz kilo alma ve büyüme
10-Primer immün yetmezlik için aile hikayesinin olması.

Sık enfeksiyon:
* Bir yıl içerisinde sekiz otit media ve/ya da iki sinüzit, pnömoni ya da derin doku enfeksiyonu gibi ciddi enfeksiyon geçirilmesi durumunda immün yetmezlik araştırılmalıdır.
* Yaşamın ilk 10 yılında normal immün sistemi olan bir çocukta yılda 6-8 üst solunum yolu enfeksiyonu beklenir.
* 2-3 yaşa kadar, yılda altı otit media ve iki gastroenterit atağı beklenebilir.
* Ancak yaşam boyunca iki menenjit, selülit ya da sepsis gibi ciddi bakteriyel enfeksiyon gelişmesi de immünyetmezlik düşündürür.

Sık enfeksiyona yol açan immün yetmezlik dışı nedenler:
* Yabancı cisim
* Atopi/astma
* Gastroözofajiyal reflü
* Anatomik defektler:
– osteomeatal kompleks obstrüksiyonu
– yarık damak
– velokardiyofasiyal sendrom
– Ürogenital sistem anomalileri
* Pasif sigara içimi ya da diğer irritanlara maruz kalma
* Enfeksiyöz ajanlara maruz kalma: kalabalık ev ortamı/kreşe katılım
* Aile bireylerinde strep./staf. Kolonizasyonu
* Aile bireylerinin hastane/bakımevi gibi yerlerde çalışması
* Rezistan mikroorganizmayla enfeksiyon
* Kistik fibrozis
* Alfa 1 antitripsin eksikliği

Fizik muayene:
Büyüme geriliği
Orantısız büyüme
Deri enfeksiyonları
Ekzema
Alopesi
Ataksi
Telenjiektazi
Yaygın sebore
Yüz anomalisi
Tonsil ve lenf nodu hipoplazisi veya hiperplazisi
HSM
Peridontisit
Oral ülser

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Dr. Mustafa Yılmaz

Konuyla ilgili aramalar: slayt , görsel sunum , İmmünolojik değerlendirmede birinci basamak testler , resimli sunum , Humoral İmmün yetmezlikler , T Hücre yetmezliklerinin belirgin olduğu immün yetmezliklerde , Hücresel İmmün Yetmezlikler , MUKOKUTANÖZ KANDİDİAZİS , KOMBİNE (T VE B HÜCRE) İMMÜN YETMEZLİKLER , AĞIR KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİK SCID , Wiskott-Aldrich Sendromu , Ataksi Telenjiektazi , FAGOSİTER SİSTEM BOZUKLUKLARI , Lökosit adezyon eksikliği , KOMPLEMAN EKSİKLİKLERİ , İVİG Tedavisinde Yan Etkileri Önleme Yöntemleri , Sitokin Tedavisi , İVİG’in Yan Etki ve Komplikasyonları , İVİG İnfüzyon ilkeleri , İmmünglobulin Kullanım Endikasyonları , İVİG Tedavisinde Doz , İmmünglobulin Kullanım Endikasyonları , Antimikrobial profilaksi , Ameliyatlardan veya diş çekimi gibi cerrahi işlemlerden önce profilaksi

Çocuklarda İmmün Sistem Bozuklukları Adlı Sunumu İndir    Alternatif İndirme

Çocuklarda immün Sistem Bozuklukları ppt Kategoriler: Genel Çocuklarda immün Sistem Bozuklukları ppt  Etiketler: , , , , , , ,

Cilt Bakımı | Cilt Maskeleri | Bitkisel Cilt Maskeleri ve Kürleri RSS 2.0 feed beslemesinden takip edebilirsiniz.
Yorum Yap

XHTML: Kullanılabilir kodlar : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Home