EKG Dersi, EKG Okuma, EKG Değerlendirme (Yorumlama)

EKG DEĞERLENDİRME SUNUM (SLAYT)

Sunuda bulunan bir kısım;

Prekordial Derivasyonları:
1-V1:4.İKA sternum sağ kenarı
2-V2:4.İKA sternum sol kenarı
3-V2 ile V4 ü birleştiren hattın ortası
4-5.İKA MKH ile kesiştiği nokta
5-5.İKA Ön axiller hat kesiştiği nokta
6-5.İKA midaxiller hat kesiştiği nokta

EKG Kaydı yapılırken nelere dikkat edelim?
Hasta sırt üstü rahat bir şekilde yatmalı
Elektrotlar uygun yerlerine yeterli jel sürüldükten sonra yerleştirilmeli
İnterferensten kaçınmak için topraklama iyi olmalıdır
Kalibrasyonu yapılmalı 1 mV 10 mm yani 2 büyük kare boyunda olmalı ve bir büyük kare 0.20 sn olmalıdır
Her derivasyon en az 3-4 kompleks içermelidir

EKG yorumlaması:
Ritm Anahtar P dalgasıdır
Hız
Aks
P dalgası morfolojisi
PR intervali
QRS kompleksi
ST segmenti
T dalgası
QT intervali
U dalgası

Eksen Sapması:
Sol Eksen Sapması :Elektriksel eksen -30 derece ve daha negatif olduğu zaman sol eksen sapmasıdır.Sol eksen sapması ileri derece olduğu zaman sol anterior hemiblok terimi kullanılır(Organik kalp hastalığını işaret eder.

Sağ Eksen Sapması :Elektriksel eksen +90 dereceden fazladır.Yenidoğan ve ince yapılı gençlerde normal olarak bulunur.İleri sağ eksen sapması eksen +120 dereceden büyük olduğu zaman ifade edilir,daima patolojiktir.Kongenital kalp hastalıklarında ve sol posterior hemiblokta görülür.

Atrial Anomali:
P dalgalarının normalde yüksekliği 2.5 mm,genişliği 0.12 sn’yi geçmez,en iyi DII ve V1 derivasyonunda görülürler

Sol atrial anomalide(hipertropi veya dilatasyon) DII derivasyonunda görülen çentikli P dalgalarına neden olur buna P mitrale de denir.V1 derivasyonunda bulunan negatif alanı fazla bifazik P dalgalarının varlığı,DI ve DII derivasyonunda görülebilen çentikli P dalgalarının varlığından daha güvenilir kabul edilmektedir.

Sağ atrial anomalide;Sağ atrium depolarizasyon süresi uzar ve EKG de DII, DIII,aVF de P dalgası amplitüdünde artmaya neden olur ki buna P pulmonalede denir.

Ventriküler Hipertrofi:
Sol vent. Hipertrofi:Sol vent. İş yükü arttığında EKG de sol vent. gören DI,aVL,V5,V6 derivasyonlarında R voltajında artma meydana gelir,buna karşılık V1 V2 derivasyonlarında da S voltajında artma olur.

EKG kriterleri:Horizantal planda V1 S dalgası ile V5 veya V6 daki R dalgasının voltajları toplamı 35mm(3.5 mV) veya üzerinde olmasıdır.(sokolow indeksi).

EKG de sadece R ve S dalgaları voltajlarına göre sol vent. Hipertrofisi varsa ve birlikte ST segment ve T değişikliği bulunmuyorsa buna sol ventr. Hipertrofisi voltaj kriteri denir.Voltaj kriteri her zaman gerçek anlamda sol ventr. Hiper. Göstermez.Sol ventr. Hipertne sistolik yüklenme eşlik ediyorsa voltaj kriterine ek olarak lateral prekordial derivasyonlarda ST segment depresyonu ve T dalga inversiyonuda mevcut olur.
Diastolik yüklenmenin eşlik ettiği durumda aynı derivasyonda T dalgası amplitüdünde artma olur ancak ST segment değişikliği bulunmaz.

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Sunuda geçen kelime ve konular: Sağ Ventrikül Hipertrofisi , V1 Derivasyonda R>S , Myokard İnfarktüsü lokalizasyonları , ST segment yükselmesi , ATRİAL FİBRİLASYON , ATRİAL FLUTTER , Prematür Atrial Kontraksiyon , Multifokal Atrial Taşikardi , Aritmiler , Aritmiler(Uyarı iletiminde bozukluk) , İntraventriküler Bloklar , Sol Dal Bloğu varlığında MI tanısı , Preeksitasyon Sendromları

EKG Değerlendirme Adlı Sunumu İndir Alternatif İndirme

EKG Dersi, EKG Okuma, EKG Değerlendirme (Yorumlama) Kategoriler: Genel EKG Dersi, EKG Okuma, EKG Değerlendirme (Yorumlama)  Etiketler: ,

Cilt Bakımı | Cilt Maskeleri | Bitkisel Cilt Maskeleri ve Kürleri RSS 2.0 feed beslemesinden takip edebilirsiniz.
Yorum Yap

XHTML: Kullanılabilir kodlar : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Home