Lavman

Ev doktorluğunda, çeşitli maksatlarla uygulanan lavman, bir tedbir ve çare olarak büyük önem ve değer taşır.
Halk arasında, eski dilde, tenkıye adı ile bilinen ve aslında fransızca olan lavmanın anlamı yıkamak demektir.
Ancak, bu anlamına rağmen lavman sadece yıkamak şekliyle yarar sağlayan bir yöntem değildir. Hekimlikte, ya da ev hekimliğinde lavman çeşitli rahatsızlıklara karşı başvurulan yararlı geçerli bir yöntem, çare ve tedbirdir.

Niçin yapılır ? Neye yarar ?

* Lavman denilince, akla ilk gelen bağırsakların, makattan temizlenmesi, boşaltılmasıdır. Gerçekten de en çok bu amaçla başvurulan lavman ayrıca, çeşitli hastalıkların da geçerli olan evlerde de uygulanan tedbiridir.
* Lavman, en çok ve en basit şekli ile kabızlık halinde uygulanır. Bunun için ilaçlı, ya da ilaçsız su, kalın bağırsaklara verilir. Bu yönteme, herhangi bir sebeple, ağızdan ishal sağlayan ilaçlar alamayan hastalar için başvurulur.
* Kabızlığı önlemek için yapılacak lavman’da, 500 gr kadar temiz suya, iki yemek kaşığı zeytinyağı ya da gliserin eklenir. Böylece kabızın daha kısa zamanda giderilmesi sağlanır.
* Aynı maksat için zeytinyağı, gliserin yerine hatmi çiçeği, ingiliz tuzu, sinameki yapraklarından herhangi birisi de kullanılabilir.
* Ayrıca, bazı hallerde su yerine zeytinyağı ya da benzeri bileşimde başka bir yağ da uygulanabilir. Ancak, su yerine bir yağ kullanılacak ise, miktarın 200 – 250 gr’ı geçmemelidir.

Lavman ile ilaç : Bazı hastalıklarda, gerekli görülen ilaçlar lavman yolu ile verilir. Bu yöntem, genellikle kalınbağırsak rahatsızlıklarında uygulanır.

Lavman aleti

Lavmandan yararlanılması açısından hekimin tavsiyelerinin şart olmasının yanı sıra, teknik bakımdan bilinmesi gerekli olan konular, özellikler şunlardır:

Lavman ancak özel aleti ve aracı vasıtasıyla yapılır. Lavman aleti ya camdan, ya da emayeden yapılır. Alet iki kilo kadar sıvı alacak büyüklükte olur. Üstü açık, dereceleri olan aletin alt kısmında, lastik boru takılmasını sağlayan bir kısım vardır. Bu kısım bir emziğe benzetilebilir.

Uygulama

Her şeyden önce hastanın, lavmanın çok basit bir uygulama olduğuna inandırılması gerekir. Bunun için, hastanın rahat bir şekilde yatırılmasına özen gösterilir. Bunun için hasta, genellikle vücudunun sağ yanına dönük yatırılır. Kalçaların altına birer yastık konur.
Lavman aletinin ucundaki lastik boru vazelin, gliserin ya da zeytinyağı ile yumuşatılır. Bu arada, temizliğe son derece özen gösterilmesi gerekir. Emzik, en çok, 2 – 3 cm makata sokulur. Bundan sonra, lavman aleti yukarı doğru, 40-50 santim yükseltilir. Aletin gaya kısmı geriye itilir. Emzik bu arada 5-6 cm kadar vücuda girmiş olur. Lavman’daki bileşim ağır ağır kalın bağırsağa verilir. Alet, bağırsak yönünde tutulur ve sıvının akımını kolaylaştırmak için, yeterince yukarıya kaldırılır. Lavmandan sonra emzik, dikkatli özenli bir düzende, ağır ağır geri çekilir. Lavmandan sonra hastanın bir süre dinlendirilmesi şarttır.

Lavmanın zamanı

Hastanın, hastalığın özellikleri, lavman yapmanın zamanını tayin ve tespit bakımından büyük önem, ayrılıklar taşır. Özel durumlar dışında, genellik lavmanın, hasta tok iken yapılması yararlıdır. Yemekten 3-3,5 saat geçmiş olmamasına dikkat edilir.

Dikkat

Evde bakılması gerekli görülen hastaya, her hangi bir sebeple lavman yapılması zorunlu olabilir, evde lavman yapmanın, imkanı olmadığı iddia edilemez. Ancak, bunun bazı kurallarının bulunduğu da, gözden uzak tutulamaz. Bir doktor bile, kuralların dışına çıkamaz, çıkmamalıdır.
1- Lavmanın gerekli olup olmadığına, ancak doktor karar verir.
2- Lavmanın bileşimi, nasıl hazırlanacağı, ancak doktor tarafından tayin ve tespit edilir.
3- Lavman ilacın verilmesi, ya da beslenmenin sağlanması için yapılacaksa, önce kalınbağırsağın boşaltılması gerekir.

Lavman ve yaş

Uygulamada hastanın yaşı büyük önem taşır. Bir yandan lavman miktarı, biryandan da kullanılan aletler bakımından, hastanın yaşı dikkate alınır.
1- Yaşlılara verilen lavman miktarı, yerine göre 1 kg kadar olabilir. Lavman suyunun miktarı, kullanıldığı maksada göre, doktorun tavsiyesine uyularak tespit edilir.
Yaşlılara uygulanan lavman için daha önce belirtilen biçimdeki özel alet kullanılır.
2- 1-2 yaş arasındaki çocuklara uygulanacak lavman suyunun miktarı 90-95 gr’ı geçmemelidir.
3- 2-5 yaş arasındaki çocuklar için bu miktar, en çok 140 – 150 gr olarak hesap edilmelidir.
4- 5-10 yaşına kadar olan çocuklara verilecek lavman suyunun ölçüsü, en çok, 240 – 250 gr kadar olmalıdır.
5- Çocuklara lavman yapmak gerekli görülürse, özel alet kullanılmalıdır. Lastikten, armut biçiminde yapılan bu aletler kolayca, kontrol altında tutularak kullanılabilir. Eczanelerden satın alınır.

Lavman nasıl yapılır ?

Hangi sebep ve amaçlarla olursa olsun lavmanın son derece özenle, dikkat ile yapılması şarttır. Şüphesiz, evde bakılan hastalar için lavman yapmak, bir hayli hatta eksiksiz bilgi sahibi olmayı gerektir. Ancak, bu konuda tam anlamıyla bilgili olmak da yeterli değildir.
Lavman ile besleme
Bazı hallerde ve hastalıklarda, lavman ile besteme yöntemine başvurulması gerekli, zorunlu olur. Özellikle süt, yumurta, et suyuna ihtiyaç duyulan durumlarda lavman bunlarla hazırlanır.
* Dizanteride, kabızlık hallerinde, yandı ilaçlar lavman yolu ile verilir. Bu yöntemle hastanın, daha kısa sürede iyileşmesi imkanı sağlanır. İlaçlar suya katılarak verilir.
* Özellikle kalınbağırsaklarda rahatsızlıklara sebep olan mikropların temizlenmesi için ilacın lavman ile verilmesi yararlar sağlar.

Lavman Kategoriler: Genel Lavman  Etiketler: , , ,

Cilt Bakımı | Cilt Maskeleri | Bitkisel Cilt Maskeleri ve Kürleri RSS 2.0 feed beslemesinden takip edebilirsiniz.
Yorum Yap

XHTML: Kullanılabilir kodlar : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Home