Menopoz Öncesi İdrar Yolu Enfeksiyonu

Menopoz öncesi çok sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları için neler yapmalısınız?

cranberry 300x154 Menopoz Öncesi İdrar Yolu Enfeksiyonuİdrar yolu enfeksiyonu yıl içerisinde iki defadan fazla tekrarlıyorsa önlem olarak koruyucu antibiyotik tedavisi önerilmektedir. Ancak antibiyotiklerin bu şekilde sık ve kontrolsüz kullanımı doğal olarak antibiyotiğe dirençli koli basili (Escherichia coli) tiplerinin gelişmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla ciddi enfeksiyon vakalarında uygulanabilecek antibiyotik seçeneği azalmakta, çaresizlik içerisinde gereksiz yere daha kuvvetli antibiyotiklerin kullanılması gerekebilmektedir. Bu tip istenmeyen dirençli bakteri tipleri gelişimine yol açmayacak çözüm önerileri için bitkisel ilaçlar önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Daha önce idrar yolu enfeksiyonlarında cranberry (Amerikan üzümü) meyvelerinin etkinliğini ortaya koyan bilimsel ve klinik çalışmaların sonuçlarından ve etki şeklini açıklayan araştırmalardan bahsetmiştim. Önemli bir tıp dergisi olan Archives of Internal Medicine’de yeni yayımlanan ve Hollanda’da yürütülen bir bilimsel (çift körlü, randomize) klinik çalışmanın sonuçlarından bahsetmek istiyorum.

Yeni bir klinik çalışma

Çalışma geçtiği bir yıl içerisinde üç veya daha fazla idrar yolu enfeksiyonu geçiren menopoz öncesi dönemde kadınlar üzerinde yürütülmüş. Çalışma öncesinde iki haftalık süreçte antibiyotik ya da cranberry kullananlar çalışmaya alınmamış. Hastalar gelişigüzel şekilde gruplandırılarak bir yıl boyunca bir gruba (110 kişi) antibiyotik olarak trimetoprim-sülfametoksazol (ülkemizde eczanelerde birkaç ürünü var), diğer gruba (111 kişi) ise cranberry ürünü verilmiş. Antibiyotik grubuna günde bir defa akşam 480 miligram antibiyotik ve sabah ve öğlen boş ilaç (plasebo) verilmiş. Cranberry grubuna ise günde iki defa 500 miligram standart cranberry özütü (tip A proantosiyanidin üzerinden) taşıyan kapsüllerden ve bir tane de plasebo kapsül verilmiş. Her gruba verilen kapsüllerin (etken maddeli ya da etkisiz maddeli) görüntü ve lezzet olarak birbirinin aynı olmasına dikkat edilmiş. Çalışmada her ay alınan idrar ve dışkı örneklerinden ilk ay ve son ay (12’inci ay) örneklerinde ve çalışma tamamlandıktan bir ve üç ay sonra alınan örneklerde antibiyotiğe dirençli koli basili test edilmiş. Deney süresince idrar yolu enfeksiyonu tekrarlama sıklığı izlenmiş. Ayrıca hastalara uygulanan sorgulama ile izlenimleri (yan etki, vd.) kayıt altına alınmış.

Doğru seçtiğinizden emin olun

Sonuç olarak idrar yolu enfeksiyonu tekrarlama sıklığı -tahmin edilebileceği gibi- antibiyotik verilen grupta cranberry verilen gruba kıyasla yarı yarıya daha az görülmüş. Diğer taraftan, antibiyotiklere dirençli koli basili sayısında bir ay antibiyotik kullanımı ile bile müthiş bir artış gözlenmiş. Başlangıçta yüzde 21 ile 28 arasında olan dirençli bakteri sayısı bir ay antibiyotik kullanılması sonunda yüzde 73 ile 91 büyük bir orana yükselmiş. Hatta 12 aylık süre sonunda diğer önemli antibiyotiklere (siprofloksasin, norofloksasin) bile direnç gelişmiş. Hâlbuki cranberry verilen grupta herhangi bir direnç gelişimi gözlenmemiş. Bence en önemli sonuç bu!

Burada bir hususu hatırlatmakta yarar görüyorum. Çalışmada standart cranberry özütü taşıyan bir ilaç formülasyonu kullanılmış. Bu önemli bir husus. Etkili bir sonucun cranberry meyvesi yenilmesi suretiyle alınması mümkün olmayabilir. Benim gözlemlediğim piyasada cranberry meyveleri diğer yaban üzümü, ayı üzümü, gibi yakın görünüşlü kurutulmuş meyveler ile karıştırılıyor. Dolayısıyla doğru ürün aldığınızdan emin olamazsınız.

Menopoz Öncesi İdrar Yolu Enfeksiyonu Kategoriler: Genel Menopoz Öncesi İdrar Yolu Enfeksiyonu  Etiketler:

Cilt Bakımı | Cilt Maskeleri | Bitkisel Cilt Maskeleri ve Kürleri RSS 2.0 feed beslemesinden takip edebilirsiniz.
Yorum Yap

XHTML: Kullanılabilir kodlar : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Home