Sarımsağın Faydaları ve Sarımsağın Zararları Nelerdir?

Sarımsak Hakkında Bilgi:

Sarımsak veya sarmısak bitkisi (Allium sativum L.), 25-30 cm yükseklik­te, yeşilimsi beyaz veya pembe çiçekli, otsu bir kül­tür bitkisidir. Nadir olarak tohum bağ­lar. Bu nedenle soğancıkla­rı (diş) ile üretilir. Ülkemiz­de “Beyaz sarımsak” ve “Siyah sarımsak” olmak üzere 2 çeşit yetiştiril­mektedir. Ana vatanının orta Asya stepleri olduğu sanılmaktadır. Beyaz veya pembemsi renk­li, az adette soğancıkdan (diş) meydana gelir. Dişlerin hep­si bir arada bir kabuk tarafın­dan sarılmışlardır. Çok kuvvetli ve kes­kin bir kokusu ve yakıcı bir lez­zeti vardır.

Etken Maddesi:
Sarımsağın etken maddesi Allin’dir. Allin alındık­tan sonra enzimatik olaylarla Alicin olarak vücut­ta değiştiri­lir. Bu maddenin insan vücudun­da oksitleyici etki­si vardır.

Sarımsağın Bitkisel Tedavi­de kullanım alanla­rı.

Sarımsak gerçekten saymak­la bitmeyecek ve tamamı da bili­nemeyecek kadar faydası olan bir bitkidir. Özellikle;

Kurt veya solucan düşürü­cü olarak,
Haricen yara iyi edi­ci olarak,
Mantar hastalıklarını engel­leyici ve tedavi edici olarak,
Saçkıran hastalığı­nı tedavi edici olarak,
Tansiyon düşürü­cü olarak,
Antiseptik ola­rak,
Kolesterol düşürücü ola­rak,
Safra salgılarını artı­rıcı olarak,
Kurşun ve yılan zehirlenmelerinde etken o­larak,
Sakinleştirici ola­rak, şifalı bitkiler

Kullanılan sarımsak dan bir­den farklı yöntemle etken madde alı­nır.

Sarımsak dan etken madde elde edil­mesi:
1. Üsare(Tentür) Yöntemi: Usare hazırlamak için bir mik­tar sarımsak havanda ezilir, sıkılarak alınan usarenin 1 gr mik­tarı 10 gr su ile sulandırı­lır ve bu karışımın içine, usarenin bozul­masını önlemek için, 10 damla kadar etil alkol ko­nur.

2. Emdirme Yöntemi: Bu yöntemde bü­tün halindeki sarımsaklar ortadan iki ye kesi­lerek bir ekmek kabuğu gibi emi­ci bir besine sürülür ve içindeki etken mad­denin bi emici besin tarafından alın­ması sağlanır.

3. Sarımsak ruhu Yöntemi: İncecik kıyılan sarımsaklar bir havana alı­nır ve üzerine bir miktar tuz eklene­rek iyice dövülür. Daha sonra biraz dinlendirildikten sonra üzerine duruma göre bir miktar su eklenir. Tekrar­dan dinlendirilen karışım iyice karıştırı­lır ve süzülür. Sıvı kısım haricen(dış deriye sürü­lerek) veya Dahilen (ağızdan alınarak) kullanı­labilir.

4. Lapa Yöntemi: Bu yöntem­de İnce ince kıyılan sarımsaklar havana alınır ve güzelce dövülerek lapa hali­ne getirilir. Daha sonra bu lapanın üze­rine tuz veya alkol bazı durumlarda i­se(Ayak Mantarı Enfeksiyonlarında) ikisi de bir­likte katılarak karışım dinlendirilir

Sarımsağın Tedavilerde Uygulanması:

Kurt ve solucan Düşürücü: Kabuğu soyulmuş o­lan bir sarımsak dişi bir ekmek kabuğu parçasına kuvvetle sürülür ve çı­kan esansı emmiş olan ekmek parçası yeni­lir.

Aynı amaç için sarımsak şurubu da kullanıl­maktadır. 100 gr parçalanmış sarımsak, 200 gr su ve 200 gr şeker ile 1 gün bekletil­dikten sonra iyice karıştırılıp süzülür. Elde edilen şuruptan günde 2-3 yemek kaşığı içi­lir.

Yara İyileştirici: Lapa yöntemiyle hazırla­nan sarımsak yaranın üzerine sürülür bir miktar beklendikten son­ra temizlenerek tahriş edici etkilerinden kurtulu­nur.

Saç Kıran Hastalığı: Üsaresi yapı­lan sarımsak hazır olarak bekletilir. Saç kıranın olduğu yerler bir kib­rit çöpü veya buna benzer bir şeyle iz yapmayacak şekil­de hafifçe kazınarak tahriş edilir. Hemen ardın­dan sarımsak tentürü bu bölgeye sürülür bir mik­tar bekledikten sönra bölge yıkanarak temizle­nir.(beklemek: Yaklaşık 30-60 dk)

Tansiyon düşürücü olarak: 10 gr sarımsak başı ezi­lir, üzerine 10 gr etil alkol ko­nur, karışım 1 gün bekletildikten sonra in­ce bir bez veya süzgeçle süzülür. Elde edilen özsu­dan günde 3 defa 15-30 damla alınır.

Sarımsağık Yan Etkileri:

Sarımsağın özellikle çiğ olarak fazlaca tüketil­memesine dikkat edilmelidir. Bu şekil­deki aşırı tüketim midede tahriş edici et­kiye sebep olmaktadır. Özellikle tansiyon problemi olan­larda daha dikkatli olunmalıdır. Çünkü çiğ sarım­sak tansiyon üzerinde düşürücü etkiye sahiptir. Bazı durum­lar da çiğ sarımsak bir tür anemiye(kansızlık) neden olmakta­dır.

Eğer kendinizi diğer günlerden daha yorg­un, halsiz ve ağırlaşmış hissediyorsanız. Gözlerinizde kararma­lar veya pul pul olmalar yaşıyorsanız. Ha­fif baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğü mevcutsa sarımsaktan şüphe­lenebilirsiniz.

Kaynak: www.sagliksifa.com

Konuyla ilgili aramalar: sarımsağın faydası , sarımsağın zararı , sarmısak nasıl kullanılır , saçkıran tedavisinde sarmısağın rolü

Sarımsağın Faydaları ve Sarımsağın Zararları Nelerdir? Kategoriler: Genel Sarımsağın Faydaları ve Sarımsağın Zararları Nelerdir?  Etiketler: , , ,

Cilt Bakımı | Cilt Maskeleri | Bitkisel Cilt Maskeleri ve Kürleri RSS 2.0 feed beslemesinden takip edebilirsiniz.
Yorum Yap

XHTML: Kullanılabilir kodlar : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Home