Tag-Archive for » Kist «

Helmint Nedir Helmintin Tanisi

Helmint Nedir, Helmint Tanısı Helmint enfeksiyonlarının laboratuvar tanısında: dışkı, duodenum sıvısı, perianal bölge materyali, kan, idrar, balgam, beyin omurilik sıvısı (BOS), deri kazıntısı, biyopsi ve otopsi materyali ve doku sıvıları […]

YÜKSEK TANSİYON

TANSİYON (YÜKSEK TANSİYON) Yüksek tansiyon (hipertansiyon) te­rimi atardamarlardaki büyük kan basın­cının 150 mmHg (mm cıva basıncı), küçük kan basıncının ise 90 mmHg’ye eşit ya da daha yüksek olduğu durum­larda kullanılır. […]

Dicrocoelium Dendriticum Nedir

Dicrocoelium Dendriticum Nedir Dünyanın bütün bölgelerinde geviş getiren hayvanların parazitidir. Çok nadir olarak insan olgusu rapor edilmektedir. Günümüze dek Türkiye’de bir, Fransa’da ise 12 kadar olgu bildirilmiştir (Bilgehan, 1995). Parazit […]

Fasciola Gigantica Nedir

Fasciola Gigantica Nedir Sığır ve koyun yetiştiriciliğinin bulunduğu her yerde görülebilir. Kuzey Afrika, Orta ve Güney Amerika, Küba, Güney Fransa, Đngiltere, Galler ve Peru sıklıkla olguların bildirildiği yerlerdir (Unat ve […]

Fasciola Hepatica Nedir

Fasciola Hepatica Nedir Halk arasında büyük karaciğer kelebeği olarak da bilinmektedir. Erişkin şekli yaprak şeklinde, 3×1 cm boyutlarında, ön tarafında konik çıkıntı olup, yan tarafları kanat şeklindedir. Ön uçta ağız […]

Zoonoz Helmint Nedir

Zoonoz Helmint Nedir Helmintlerin oluşturduğu barsak parazitlerine bağlı olarak oluşan enfeksiyonlar, ülkemizde önemli sağlık sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Barsak parazitleri büyüme çağındaki çocuklar başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerini […]

Schistosoma Haematobium

Schistosoma Haematobium Özellikle Afrika, Asya ve güney Portekiz’de parazitin oluşturduğu infeksiyonlar sıklıklar görülmektedir. Schistosoma türleri insanın toplar damarında yaşamını sürdürmektedir. Diğer trematodlardan şu özellikleri ile ayrılırlar. Erkek ve dişi eşeyler […]

saç nakli operasyonları

Infeksiyon, kanama, kıl büyümemesi, kist oluşumu ve yara saç nakli izi veçhile kıl naklinin saç ekimi istenmeyen yandan etkileri oldukça seyrek görülürlazer epilasyon merkezleri. Modern kıl nakli cerrahisi asude ve […]

Meme Kanserinde Tani

Meme Kanserinde Tanı Meme kanserinde tanı, anamnez, klinik meme muayenesi, mamografi, ultrasonografi, sitolojik inceleme, manyetik rezonans görüntüleme ve biyopsi yardımıyla konmaktadır. Bununla birlikte kesin tanı histopatolojik olarak konmaktadır. Anamnez: Yaş, […]

Bunu yiyen kadınlar tüyleniyor!

2 bin kadın üzerinde geçtiğimiz ay yapılan bir araştırmaya göre kadınların fazla kilolarından sonra en çok şikayet ettiği sorunu aşırı tüylenme. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise glisemik indeksi yüksek […]